Curs perfectionare profesionala 2019

În perioada 4 - 12 mai am organizat cursurile anuale de perfecționare profesională pentru cei 339 de salariați ai C.A.R. membre ale U.T.C.A.R. Regiunea Vest.

Acțiunea se înscrie în cadrul programului multianual de instruire și perfecționare profesională a salariaților din U.T.C.A.R. Regiunea Vest.

Images gallery