Prestigiu, Încredere, Tradiție și Modernitate

Principiile asociative pe baza cărora s-au constituit şi funcţionează case de ajutor reciproc au pătruns în România sub influenţa lumii occidentale. În zona Transilvaniei s-au constituit astfel de asociaţii încă din secolul al XVIII –lea, urmând modelul breslelor care aveau şi un caracter de întrajutorare.

Recent, în urma unei cercetări documentare în Arhivele statului, s-a descoperit constituirea unei asociații de întrajutorare după modelul german Bruderlade în localitatea Săcărâmb - comuna Certeju de Sus, la data de 1 octombroe 1892, cu aprobarea Ministerului de finanțe de la Budapesta - document tradus în limba română și autentificat de notar în anul 1928.

După mai mult de un secol de funcționare sub diverse reglementări legislative și de subordonare,la începutul anului 1990, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor au ieşit de sub controlul sindicatelor, obţinînd prin instanţele judecătoreşti calitatera de persoane juridice independente în raport cu organele administraţiei, cu sindicatele şi partidele. Ele s-au asociat în uniuni teritoriale judeţene, care la rîndul lor au constituit Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România , care cuprinde peste un milion de membri.

Uniunile de credit denumite în România case de ajutor reciproc sunt asociaţii autonome de persoane, reunite în mod voluntar, în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei înstituţii controlate în mod democratic.

Casele de Ajutor Reciproc respectă o serie de principii de bază precum : asocierea voluntară şi deschisă, controlul democratic al activității de către membri, participarea economică a membrilor , autonomia , independenţa, educarea şi instruirea membrilor.Activitatea caselor de ajutor reciproc a confirmat în timp, atât tradiția unor bune practici de sprijinire a celor aflați în nevoie, cât și simbolul unei comunități responsabile și eficiente . Ele au adus membrilor lor un strop de speranță și încredere, accentuându-le sentimentul că nu sunt singuri.

Ideea apartenentei la o comunitate socio-economica bazata pe încredere și respect reciproc i-a insoțit tot timpul pe membri caselor de ajutor reciproc. Ei au simțit nu doar sprijinul financiar venit de la comunitatea din care făceau parte, dar și grija și sentimentele umane, aproape de prietenie care s-au sădit în timp între membri. Atunci când cineva iți întinde o mână când îți este mai greu, ai impulsul ca acea mâna să o strângi cu multă caldură.

Treptat, odată cu schimbările din societate și comunitatea socio-economică a caselor de ajutor reciproc a evoluat. Desigur, fiecare etapă istorică și-a pus amprenta în felul său asupra activității lor.

Înfruntând cu stoicism vicisitudinile vremurilor,casa de ajutor reciproc a primit treptat experiența și obiectivitatea necesară pentru a putea exista ca o entitate de sine stătătoare.

În timp, atât nevoile cât și insăși evoluția societății i-a învățat pe cei care s-au ocupat de organizarea și dezvoltarea acestei importante activităti, chiar dacă o faceau doar pe bază de voluntariat, că modul de lucru și practicile utilizate trebuie să evolueze și ele.

Dacă la nivel european activitatea fostelor case de ajutor reciproc(CAR), regândită și redimensionată ,a dat contur unor puternice uniuni de credit, la nivel național lucrurile au evoluat mai greu. Până în anul 1990 în Romania CAR iși desfășurau activitatea pe baza unei legislații restrictive prin care ele erau cantonate în întreprinderi.

Schimbarea sistemului politic și economico-social din România după anul 1989, a adus cu sine și o abordare total diferită a activității CAR.

Primii ani de dupa 1990, deși dominați de confuzia tranziției spre un alt sistem, au adus și primele clarificări în domeniu. CAR au început să funcționeze ca entități de sine stătătoare, iar în unele județe au fost externalizate din întreprinderi.

Încă imediat după anul 1990, mișcarea CAR din județul Hunedoara, beneficiind de o echipa de specialiști competenți,inimosi și serioși, au pus bazele profesionalizării activității CAR.

În anul 1990 a luat ființă Uniunea Județeana a CAR ale Salariaților Hunedoara (denumită în prezent Asociatia CAR Regiunea Vest care, în timp, prin strădania unor oameni hotărâți și cu aportul total al conducerilor CAR afiliate și a membrilor acestora au crescut performanța activității și au adâncit procesul de profesionalizare.

Preocuparea, solidaritatea și inovația au făcut din Asociatia CAR Regiunea Vest cea mai performantă uniune de profil din țară, iar casele de ajutor reciproc membre ale Uniunii se clasează de cele mai multe ori pe primele locuri în competițiile bazate pe criterii de performanță organizate la nivelul uniunii naționale.

Cu un interes crescând pentru noutate și profesionalism, conducerea Asociatia CAR Regiunea Vest și cu aportul însemnat al caselor de ajutor reciproc afiliate, a extins mereu sfera produselor șpi serviciilor oferite membrilor. De la forma clasică de acordare a împrumuturilor ,de trei ori fondul social, până la produse și servicii promoționale legate de împrumut au fost parcurși mai multi pași.

Procesul de profesionalizare a activității CAR demarat de Asociatia CAR Regiunea Vest încă din anul 1990. A debutat cu desprinderea CAR de întreprinderi, profesionalizarea acestora și încadrarea cu personal specializat. A urmat crearea unui sistem informatic propriu care să raspundă cerințelor specifice activității CAR, apoi creșterea numărului personalului și perfecționarea pregătirii profesionale a acestuia și nu în ultimul rând, găsirea unor mijloace proprii și eficiente de recuperare a creanțelor rezultate din împrumuturi delincvente.

O politică managerială constantă a uniunii teritoriale și a caselor afiliate , care a stat la baza majorității demersurilor, a constituit-o apropierea serviciilor de locul de reședință al membrilor, extinderea agențiilor caselor de ajutor reciproc în toate localitățile județului Hunedoara.

În urma solicitării unor membri, foști salariați în marile întreprinderi din județul Hunedoara, casele hunedorene au înființat agenții în județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Alba și Gorj, activitatea extinzându-se în toată zona de vest a tării. În consecință, numele Uniunii noastre a devenit recent Uniunea Teritoriala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților Regiunea Vest.

Despre noi

În ultimii ani, casele de ajutor reciproc ale salariaților din Regiunea Vest reunite în una din cele mai puternice și performante uniuni teritoriale din România, se constituie într-o tot mai recunoscută și solicitată formulă de finanțare a nevoilor de credit pentru nevoi personale, de încurajare a economisirii sub forma depunerilor la fondul social. Realizarea acestui nivel de performanță s-a datorat impulsului de profesionalizare și de modernizare imprimat de uniunea teritorială, materializat prin consacrarea tuturor caselor de ajutor reciproc afiliate în adevărate instituții financiare nebancare.